Salimin ud çalışma metodu:

Salim kendisini bir Gün ud müzisiyeni olarak düşünemiyordu , ama O sanki udla konuşiyordu bu yüzden ud salimin diliydiki onunla sanki konişiyordu. O ud la bütün duygularini dile getiriyordu öyle ki sanki bazi kelemeleri dille söyliyemiyorsa udu konuştiriyodu ve dille kendi duygulari ve vücüt dilydi . ud la iyi bi ilitişim kurmak gerekiyor. öyle ki hata Gece yatiğinda enstürmani hep yanindaydi ( ve hala bu işe devam ediyor bazan ) ve bu iş salim ve ud sanki birleşmişler.

Bu yüzden bu enstürmani tanimaya başladi:
Bu tanima onu daha fazla bu çizğide yürütme itti.bu yüzden çok zor olmasina rağmen piano ve Gitar Çalmayıda orğendi.
Salim çok çalişti ve kendi yetenkliğile yeni bir Tarz parça yapmak ve ud çalmakda yarati . ve bu Tarz onun Adina taninmlaiyor ve onu başkalaindan Ayirdi.salim bu Tarzi kendisi yarati ve kimseden Taklit etmedi.bu sadece bir tan yelenik ve girişimlerindendir.

Bu tarzin değişik işaretleri vardir ki en önemlisi çok Güzel şefaf ve protesiyonel çalmaktir ki bu udu daha derin Tanimlamaya bağlamak gerek . salim çok çalişti ve matamatiksel düşunceler le yeni bir kavramlar yarati ud la ilğili ki daha önceden hiç yoktu, mesela: ses Rengi (tone color) vokal araliği (Register) ve ses yoğunluği (Executİon) ve başka Şeyler mesela mizrab kulanma Tarzi (plectrum) ilerleti ki daha önceden hiç bu hizla yapilmamişti.
Salim yeni bi tarz ud Akord yapmakta yarati (Tuning)ki uda özeldi ve bunu da tamamen matamatiksel ilim üzerine yapti .çok çalişti ta ki vokal araliğini yatay ve dikey olarak yapti.

Yatay metodu:
vokal araliği Gelişmesyle notalar ki ud la Çalmak mümkündür öyle ki dördüncu oktav udla çalmak mümkün.
Dikeymetodu:
Salim Haas teknik yaklaşimyla mesala Akordlari ud uzerinde daha tam yapti ; sadece sağ eli kulanmak , sol eli kulanmak , Harmoni(doğal sentstik) Çalma Tarzi ve.....
Salim bir müzik yaratici olarak daha çok derin bilğisi olarak ve çok yetenkli oldğundan ve Harmoni Çalişmalarindan dolayi ve konterpoan (counter point) ve Avrupali parça yapmak (muzic composition)ve temeler ve özelikler Irakli müzik kavramı Arapça ve ortadoğu la ilği kitab yazmaya başladi ki Teknik olarak en yuksek seviyede yansıtı .
Salim bu teknikleri ilerlemeue ud la ilğili yeni parçalar yapmaya başladi ki daha once den başka enstürmanlara yazilmişti masela:
Piano, Gitar , keman ,viyolonsel ya orkestra (orchestra)ve bu yolda çok sayida parça yarati ki çok başarili oldu . bunlari yanliz gecelerinde, değişik ülkelerde yaşadiğinda yaptı ki bazilarini burada söylemekte fayda var:

1-cadaş... vitario monti... ki kemam solisti için yazlmişti.
2-kapris 24....paganini... ki keman solisti için yazilmişti.
3-eliza için...Bethoren... ki piyano için yazilmişti.
4-Aşk destani...fransis list... ki piyano için yazilmişti.
5- Marş Turk....müzart... ki piyano için yazilmişti.
6-menoyit ...sebasteban...loah
7-estoryas...eshak Albinez... ki piyano için yazilmişti ve Gitarla meşhur oldu.
8-Akicı dans 5... brmas... ki büyük senfonik orkestrasi için yazilmişti.
9-Kiliçlar dansı...kaçaturiyan...ki büyük orkestra için yazilmişti.
10-Romans...ispanyol folkorlardan...ki şarki için yazilmişti ve Güzel yaptsı var ve Gitar la meşhurdur.
11-bal Arılar uçuşu... Rimoski korsakaf... ki violonsel solisti için ile piyano eşliğinde yazilmiştir.
12-kara gözler...Rusya folkorlerinden...

bi taraf tan da O hep Arap ve ortadoğu kimlik bekçisidi.ud konusounda ve bu en büyük hedeflerin den dir çünkü dilydi.ve bu yüzden bütün parçalarinda ud konusunda çok çalişti ki hep parçalar klasik müzikler ve Irak müziki ve Arap müziki başka külturler le ve ülkeler le birleşsin.

 

 

Designed and hosted by ENANA.COM