میزد گرد های آموزشی

از زمان آشنايي سالم با عود و به دنبال آن پژوهش و شيفتگي او نسبت به شناخت و شيوه‌هاي آموزش آن به همه مردم و به منظور گسترده تر کردن فرهنگ آموزش و اشتياق به پيشرفت ذاتي افراد و گروه‌ها در مدارس و انجمن‌ها و دانشكده‌هاي موسيقي و مؤسسه‌هاي مرتبط، نسبت به برگزاری میزگرد های آموزشی در قالب سمینار [Seminars] و كلاس‌هاي تخصصي عملي [MasterClasses] و كارگاه‌هاي
آموزشی [Work shops] با عناوين و موارد زير اقدام نمود
 مشكلاتي كه هنرجويان عود با آن مواجه‌اند و مانع از فعاليت موفق در اين زمينه است.
اصول تدريس ساز عود در انجمن‌ها و دانشكده‌هاي موسيقي.
ارتقای توانايي اجرايي(تکنیک) نوازندگان عود.
روشهای متمایز و مفید براي نوازندگی عود.
آماده‌سازي و نحوه آمادگی برای اجراي برنامه (قبل از كنسرت.)
روشهای متمایز در نواختن عود.
تكنيك‌هاي قبل از اجرا.
راه‌ها و سبك‌هاي تمرين با عود.
اصول تئوری موسیقی شرقی

*** اگر علاقمند به شرکت در هریک از فعالیتهای فوق هستید
كليك كنید


 

 

     

     

 

Designed and hosted by ENANA.COM