آهنگساز
:

همانگونه كه آشكار است موسيقي وسيله بيان است و زباني است كه تأثير و محتوايي جهاني دارد و سخني است كه كلام عادي را ياراي بيان آن نيست بر اين اساس همه آهنگ‌هايي كه سالم آفریده ، چه ساخته سازی و چه آوازی انعکاس دهنده معانی یاد شده است . او از جمله كساني است كه معتقد به اين است كه موسيقي وسيله است نه هدف . و واجب است كه هر فعاليت موسيقايي داراي هدف انساني مشخصی باشد كه آهنگساز در خلال آن براي تحققش تلاش مي‌كند.

در مدت زمان مدیدی که هنوز دانش موسيقي را فرا گرفته نبود احساس توانايي در ساختن موسيقي نزد او خيلي زود هویدا شد ، او زمزمه مستمر در تنهایی و تلاش براي آهنگ گذاري بر روي متن نوشته‌ها مانند مواد درسي و روزنامه‌ها را از نشانه های این امر بيان مي‌دارد؛ او پيوسته از كساني بوده و هست ، كه شعر را با ذوق خاصی دنبال و دوست مي‌دارد و مذکور است که او در حالی که سنش از 10 سال تجاوز نمی کرد تلاش مي‌كرد بعضي از كلمات ترانه‌هاي مشهور را كه به صورت پراكنده در كتاب‌ها يافت مي‌شد آهنگ‌گذاري كند، اضافه بر اين كه او سعي داشت آهنگي بسازد كه به كلام ارتباطي نداشته باشد بطوریکه بدون آشنائی به قواعد و تئوری و قالب‌ها و بنیان ها ، تنها به صورت ابتکاری (فطري) اين كار را انجام مي‌داد.

او خيلي زود به اين جنبه مهم در آهنگسازي پي برد و آن نكته انديشه و مفهوم بود و به همين سبب به اينجا رسيد كه براي هر كار موسيقايي روحي [انديشه، هدف، مقصد، پيام مطلوب، ...] و جسمي [شكل خارجي كار] وجود دارد و بدين خاطر پژوهش در زمينه موسيقي درونی [كه همانگونه كه گفتيم روح كار و اهداف آن را مورد نظر قرار مي‌دهد] را براي سال‌هاي طولاني آغاز كرد و اين كار را پيش از اينكه به آهنگسازي در زمينه شكل خارجي بپردازد انجام داد . شکل خارجی موسیقی همان بود که او در همه درس‌هاي موسيقي در مدارس و مراکز و دانشكده‌ها و كنسرواتوارهاي تخصصي به آن پرداخت .
در محيط محدود و فشرده ای مانند محيطي كه در دوران كودكي‌اش در بغداد (راغبه خاتون) در آن زندگي مي‌كرد عوامل ياري‌گر به لحاظ كمي و كيفي بسيار كم بود، جايي كه در آنجا چيزي جز چند نوع مشخص از مجله وجود نداشت و به همين خاطر بيشتر كتاب‌هاي خواندني را از پول تو جيبي بسيار محدود خود مي‌خريد و اين چيزي جز كمترين كمترين‌ها را نصيب او نمي‌كرد، و مزید بر علت آنکه پدر و مادر او نمي‌توانستند بخوانند و بنويسند و در نتيجه خواندن و توجه به كتاب هم در نزد آنها (پدر و مادر) ماهیت وجودی نداشت، همچنين محيط اطراف هم هيچ امكاني جهت حضور در انجمن‌ها يا شب شعر يا كنفرانس‌ها را فراهم نمي‌كرد و آنچه كه وجود داشت هم بسيار نادر بود.

در این راستا سعي و تلاشش بر این بود تا برای شناخت و يادگيري به راديوي ترانزيستوري روي آورد كه به وسيله آن بعضي وقت‌ها برنامه‌هاي فرهنگي يا نشست‌هاي گفتگو و علاوه بر اينها برنامه‌هاي اندكي كه به درك كردن موسيقي مي‌پرداخت را پيگيري کند ، راديوي كوچك به تنها یی وسيله او براي بهره بردن از موسيقي و آموزش آهنگسازي به صورت درونی آن مبدل گشته بود . سالم از همان اوايل تا الآن چه در زمينه آهنگسازي براي سازها يا آهنگسازي براي اجراهای آوازی ، سعي كرده كه ساخته‌هايش دارای بنیان فكري استوار توام با شناخت نظري و دارای به هم پيوستگي مبتنی بر ساختاري حرفه‌اي و از محبوبیت متمایزی ، برخوردار باشد و علاوه بر اينها تلاش كرده كه ساخته‌اش به لحاظ نتيجه پر بار باشد.

 

     

     

 

Designed and hosted by ENANA.COM